Na náhradu nemáte nárok, když k úrazu došlo po požití alkoholu nebo jiných návykových látek / Pixabay