Typické lanzarotské vinice / Oixabay Dimitri Houtteman