Od pobřeží k pobřeží má Kos jenom 40 kilometrů. / Pixabay István Hencz