Kláštery Meteora jsou postavené na vysokých a těžko přístupných skalních útesech  / Pixabay Adrian Balea