V amsterodamském kostele z 15. století Nieuwe Kerk, se pořádají zajímavé výstavy a koncerty / Shutterstock