Wellington je druhým v seznamu nejčistších měst podle Světové zdravotnické organizace / Pixabay Barni1