Náměstí v Moháči vévodí radnice s viditelnými tureckými prvky / Wikimedia Commons/János Korom