1 / 4
Panoramatu Turína, lemovanému nedalekými vrcholky Alp, dominuje 167 metrů vysoká věž Mole Antonelliana / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.