1 / 5
V Leninově muzeu najdete dnes moderní, interaktivní expozici, připomínající sovětskou éru / Tampere Photo Bank/Laura Vanzo
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.