Za těmito pevnými zdmi se skrývalo jedno z nejkrutějších vězení Rakousko-uherského mocnářství / Miroslav Pospíšil