1 / 7
Přímo k impozantní budově Tate Modern Gallery vás dovede unikátní most Millenium Bridge / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.