1 / 6
Soubor historicky cenných měšťanských domů na Telčském náměstí je součástí památkové rezervace, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.