1 / 11
Kopule obnovené katedrály Frauenkirche je dnes znovu dominantou Drážďan, Florencie na Labi / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.