1 / 10
Dominatou města Novi Sad je mohutná pevnost Petrovaradin, vybudovaná na obranu proti Turkům / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.