V jihoamerickém Peru nalezneme více než 300 obrazců tvořených světlými liniemi, jež znázorňují postavy i geometrické obrazce / Shutterstock