Hornické muzeum Příbram má dlouholetou tradici. Založeno bylo již roku 1886.  / Wikipedie