1 / 7
Dolní oblast Vítkovice představuje unikátní a rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.