1 / 11
Město mrtvých se nachází poblíž vesnice Dargavs nedaleko hranic s Gruzií / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.