Množství lidských kostí ve zdech. To jsou pařížské katakomby.  / Depositphotos